ZUUVR en Volksgezondheid

ZUUVR Zero is niet de enige 100% biologische filtratie op de markt. Het is momenteel wél de enige die goedgekeurd is door Volksgezondheid.
We schetsen hier het traject dat we afgelegd hebben. 

Publiek/privaat 

Een goedkeuring van volksgezondheid is enkel nodig/verplicht in de publieke sector ( hotels, gemeentelijke zwembaden,… ).
In de particuliere sector zijn er momenteel (nog) geen regels. Het wil dus niet zeggen dat – wnn je als particulier een biofiltratie kiest- je ook een goede en gezonde biofiltratie kiest.
Het spreekt natuurlijk voor zich dat wanneer een systeem goedgekeurd is voor de publieke sector, ook de nodige zekerheden geeft voor particulier gebruik. 

100% veiligheid 

In een publiek zwembad is het uiterst belangrijk dat steeds de gezondheid van de zwemmer gegarandeerd wordt. Volksgezondheid kijkt hier streng op toe. Logisch gezien hun titel:)
Samen met volksgezondheid en Labo Derva zijn we ondertussen 2 jaar bezig met het optimaliseren van onze filtratie. 

In de wetgeving staat dat er in zwembaden een bepaald chloorgehalte gemeten moet worden – dat chloorgehalte resulteert in een gegarandeerde ontsmetting waarbij men zeker is dat ziektekiemen dood zijn.
Bij een Zero wordt geen chloor gemeten, we hebben dus een heleboel andere parameters vastgelegd waarbij men zeker kan besluiten dat het water 100% veilig is. 

Deze parameters worden 2 wekelijks getest door een erkend labo en meegedeeld met Volksgezondheid en de exploitant. 

Werkwijze 

We bedanken Volksgezondheid en Labo Derva voor het meedenken naar oplossingen om het ecologische aspect te verzoenen met een 100% veilige filtratie.
Deze samenwerking wijst er op dat iedereen het belang inziet van alternatieven – naast chemicaliën en een groot waterverbruik. 

Wat ons bijblijft is de 360° aanpak van Volksgezondheid. Deze is erg gelijkend op de ZUUVR-way! 

  • 50% van deze goedkeuring gaat om ‘WAT’ we doen, welke producten, welke manier van filteren. 
  • Maar minstens even belangrijk. De andere 50% gaat om ‘HOE’ we het doen, hoe we dit aanpakken. Hoe we de exploitant informeren, hoe we de badgasten informeren, hoe transparant we de communicatie houden tussen labo – exploitant – volksgezondheid enz. Kortom: onze betrokkenheid en betrouwbaarheid. 

Ongetwijfeld speelt ook het ‘WAAROM’ mee, ergens op de achtergrond. Bewust met ons water omgaan. Een zwembad van een grootverbruiker omtoveren tot er geen verspilling meer is. 

Het doet ons deugd dat de mensen van de overheid meer belang hechten aan een ZUUVRe oplossing, dan aan de gemakkelijkste oplossing. (onze aanvraag gewoon afkeuren had hen veel werk, videomeetings, mails,…  bespaard!) 

Vervolg: blijven groeien

Deze goedkeuring is natuurlijk geen statisch document. We zullen ons blijven bewijzen en verbeteren. Onze ervaringen worden steeds uitgebreider, onze risicoanalyses krijgen steeds meer body.
Net zoals de kennis bij Volksgezondheid, Labo Derva en onze andere partners, die groeit ook elke dag. 

Deze ervaringen evalueren en omzetten naar de praktijk; dat is noodzakelijk om te blijven groeien. 

We blijven dit transparant delen en werken samen naar een ‘eco future’.