Lease uw zwembad en bespaar vanaf dag 1!

Een ZUUVR Zero is inderdaad vaak duurder in aankoop dan een traditionele filtratie. Dat komt doordat er extra componenten nodig zijn. Het verbruik ligt echter wél veel lager. Zeker bij grote watervolumes en drukbezette baden is het verschil fenomenaal. 

Dat stelde ons in staat om interessante financieringsformules te ontwikkelen die de exploitant kan helpen om ZUUVR te gaan. 

We spreken van de TCO – de Total Cost of Ownership.
Deze omvat de investering, het onderhoud én het verbruik. Dat gieten we samen in 1 maandelijkse fee, verspreid over X aantal jaar. In veel gevallen bespaart de exploitant al vanaf dag 1 na opbouw/ombouw. 

Waarom hebben we deze formules ontwikkeld?

ZUUVR biedt graag een win-win-win waarbij zowel u, wij als de natuur beter van wordt. 

  • 100% engagement – we tonen dat we zeker zijn van ons stuk 
  • 100% stabiliteit – zekerheid in de verbruiken en budgetten (bv geen piek als er een pomp stuk gaat) 
  • 100% ecologie – een efficiënt draaiende filtratie verbruikt minder 
  • 100% veiligheid – we garanderen een 365 dagen veilig zwembad
  • Na de huidige crisis zijn budgetten voor investeringen minder of weg
  • Ook zien sommige organisaties het niet zitten om te investeren in een nieuwe filtratie omdat de huidige ‘nog wel even meegaat’.

Door deze formules bespaart de organisatie vanaf dag 1 dus waarom niet. 

Aanpak = study 

Een grondige lange termijn aanpak zoals deze vereist een grondige study. Vooraleer we zulke formules kunnen voorstellen, doen we een 360° poolstudy.
In deze study brengen we alles in kaart, waaronder de verbruiken.
Op die manier kunnen we een formule op maat voorstellen, voor een bepaalde termijn. 

Meer weten? Contact of study